Wednesday, August 10News That Matters

Tag: gamot sa nagtataeng manok

Mga Hakbang na Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Biglang Panghihina ng Manok

Mga Hakbang na Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Biglang Panghihina ng Manok

Chickens
Ang pagmamanok ay kailangan ng masusing pag-aalaga hindi lamang sa patuka kundi maging sa gamot at bakuna. Ang regular na pagbabakuna ay kailangan upang maiwasan ang mga pangkaraniwang sakit lalo na ang avian pest na kung tawagin pag tumama ay "parang dinaanan ng unos." Gayunpaman, may bakuna man o wala ang manok ay maari pa rin itong dapuan ng sakit at biglang manghina at ayaw kumain. Ito ang kadalasang nararanasan ng karamihan sa atin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Minsan nga akala natin nakagat ng kung ano pero lingid sa ating kaalaman ay may internal palang kapansanan. Base sa aming karanasan at sa pag bukas sa katawan ng mga manok na humina at namatay, kadalasan ang internal organs ay hindi normal. Nandiyan na yong namamaga o lumaki ang atay, iba ang kulay ng atay at bato, at...