Saturday, August 13News That Matters

Tag: gamot sa hindi makatayong manok

Chicken Paralysis: What You Need to Know

Chicken Paralysis: What You Need to Know

Chickens
This year alone, we had 5 chickens die due to what to be suspected of Marek’s Disease and in this article, we are going to discuss this devastating experience. After a tremendous amount of research and consulting with two veterinarians, we concluded that there is a Marek’s Disease inside our chicken coop and what we have done so far. How it all started In more than 8 years of raising chickens both native and occasional broiler, we never lost a single chicken through paralysis. Yes, other diseases like coryza, sipon, halak, digestive infections, and others sometimes cause fatalities but not as close as this Marek’s Disease. Last February 16, 2020, we bought 25 chicks of mixed breeds from a known breeder. After a couple of months, two of the chickens were losing weight and eventually di...
Mga Hakbang na Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Biglang Panghihina ng Manok

Mga Hakbang na Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Biglang Panghihina ng Manok

Chickens
Ang pagmamanok ay kailangan ng masusing pag-aalaga hindi lamang sa patuka kundi maging sa gamot at bakuna. Ang regular na pagbabakuna ay kailangan upang maiwasan ang mga pangkaraniwang sakit lalo na ang avian pest na kung tawagin pag tumama ay "parang dinaanan ng unos." Gayunpaman, may bakuna man o wala ang manok ay maari pa rin itong dapuan ng sakit at biglang manghina at ayaw kumain. Ito ang kadalasang nararanasan ng karamihan sa atin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Minsan nga akala natin nakagat ng kung ano pero lingid sa ating kaalaman ay may internal palang kapansanan. Base sa aming karanasan at sa pag bukas sa katawan ng mga manok na humina at namatay, kadalasan ang internal organs ay hindi normal. Nandiyan na yong namamaga o lumaki ang atay, iba ang kulay ng atay at bato, at...