Sunday, July 3News That Matters

Mga Hakbang na Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Biglang Panghihina ng Manok

Ang pagmamanok ay kailangan ng masusing pag-aalaga hindi lamang sa patuka kundi maging sa gamot at bakuna. Ang regular na pagbabakuna ay kailangan upang maiwasan ang mga pangkaraniwang sakit lalo na ang avian pest na kung tawagin pag tumama ay “parang dinaanan ng unos.”

Gayunpaman, may bakuna man o wala ang manok ay maari pa rin itong dapuan ng sakit at biglang manghina at ayaw kumain. Ito ang kadalasang nararanasan ng karamihan sa atin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Minsan nga akala natin nakagat ng kung ano pero lingid sa ating kaalaman ay may internal palang kapansanan.

Base sa aming karanasan at sa pag bukas sa katawan ng mga manok na humina at namatay, kadalasan ang internal organs ay hindi normal. Nandiyan na yong namamaga o lumaki ang atay, iba ang kulay ng atay at bato, at iba pang hindi normal sa bituka.

Walang indikasyon sa labas ang mga ganitong sakit at dahil tayo ay backyard farmer lamang, hindi naman natin kailangang tumawag ng beterinaryo.

Ang tamang maintenance sa gamot ay makakatulong para makaiwas sa mga ganitong sakit. Ang mga heritage breeds ay likas na mahina ang immune system kung ikukumpara sa ating mga native na manok kaya’t kailangan nila ang tamang pag-aalaga.

Paano maiiwas ang inyong mga manok sa mga ganitong sakit?

  1. Laging panatilihing malinis ang patuka at tubig na iniinom. Kailangang nakasabit upang indi mahaluan ng dumi habang sila ay nagkakahig ng lupa.
  2. Laging siguraduhin na malinis ang lupa sa loob ng bahay-manok sa pamamagitan ng paglagay ng ipa o di kaya ay kusot ng coco lumber. Ang kusot (saw dust) ng coco lumber ay isa sa pinakamabisa at nakaka absorb ng dumi ng manok.
  3. Maliban sa porga, isang beses kada dalawang buwan (60 days) sa loob ng tatlong magkasunod araw, haluan ang inuming tubig ng gamot laban sa coccidiosis, avian malaria, colibacillosis, pullorum disease,  at iba pang digestive diseases. Ilan sa mga gamot na pwedeng gamitin ay Tepox 48, Axylin, Enroflox, at Amoxtin.
  4. Bigyan din ng supplement at anti-respiratory infection drugs and inyong mga alaga sa parehong bilang ng buwan at araw. Ang sipon ay isa sa pinakamahirap gamutin at bago pa ito mangyari ay kailangan nang aksyunan. Pwedeng haluan ang inuming tubig ng Premoxil o di kaya at Vetracin 3 days kada dalawang buwan.

Karamihan sa mga sakit ng manok ay nakukuha sa maduming lupa o di kaya sa mga ibon kaya kailangan ang regular na maintenance sa gamot lalo na sa mga breeders na napakahalaga sa ating mga nagmamanok.

Kung ang inyo namang manok ay naghina nang hindi ninyo napansin, subuan ng gamot at pagkain kung kaya pa nitong lumunok. Ang tubig na may gamot ay pwedeng isubo sa pamamagitan ng hiringgilya na walang karayom o plastic bottle na may butas na maliit sa takip na pwedeng ipasirit sa bunganga ng inyong alaga. Mahalagang masubuan ng pagkain upang magkameron ng resistensya ang katawan ng manok.

Disclaimer:

Kami po ay hindi beterinaryo at nagbabase lamang sa sariling karanasan at research. Hindi rin po kami representative ng mga brand ng gamot na nabanggit. Kung may karanasan kayo sa ibang gamot, pwede rin ninyong gamitim.

See Also:

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.